maistra
fai hoo tehnicka

Kandidature za organiziranje međunarodnih manifestacija FAI u zrakoplovnom modelarstvu

 

2015. F3K - Aeroklub "Rudolf Fizir"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. F3K - Aeroklub "Rudolf Fizir"

U privitku se nalazi prezentacija Aerokluba "Rudolf Fizir" za 3. svjetsko prvenstvo u zrakolpovnom modelarstvu u kategoriji F3K.

 prezentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVJESTI

HOO

Hrvatski zrakoplovni savez
Dalmatinska 12/II, 10000 Zagreb, Hrvatska
+385 1 4848 754
+385 1 4848 761
+385 1 6470 691
hzs@caf.hr
IBAN: HR6923600001102585518
Rad sa strankama prema prethodnom dogovoru.
Telefonski kontakt sa strankama: od 12 - 14 sati
Arhiva
  • Arhiva - zrakoplovno modelarstvo
  • Arhiva - raketno modelarstvo
  • Arhiva - zrakoplovno jedriličarstvo
  • Arhiva - padobranstvo
  • Arhiva - ovjesno jedriličarstvo
  • Arhiva - parajedriličarstvo
  • Arhiva - ultra lako letenje
  • Arhiva - balonstvo